Piia Toroskainen
Sosionomi, lähihoitaja, tuki- ja palveluasumisyksiköiden vastaava ohjaaja

Olen lähihoitaja ja sosionomi (AMK). Opinnoissani olen suuntautunut mielenterveys- ja päihdetyöhön ja tehnyt alan töitä. Minulla on myös omakohtainen kokemus päihderiippuvaisen läheisenä elämisestä ja siitä toipumisesta. Toimin tukiasumisyksikön vastaavana ohjaajana, mutta minua tapaa myös kuntoutuksen puolella.

Sähköposti: piia.toroskainen@tervassalo.fi