Henkilöstö

Yrityksessämme työskentelee mielenterveys- ja päihdealan ammattilaisia. Työryhmämme on moniammatillinen, siihen kuuluu päihdealan-, sosiaalialan-, terveydenhuoltoalan-, ja lääketieteen osaajia, joista osalla on oma toipumiskokemus joko päihdesairaudesta tai toipumiskokemus omaisen roolissa. Lisäksi meillä työskentelee ostopalveluiden kautta psykoterapeutti, ja perheterapeutti. Kehitämme kuntoutuksellista Green Care toimintaa. Joukossamme on myös luonto-osaajia, koska toimintaamme kuuluu luonto kiinteänä osana kuntoutusta.    

Kaikilla oman toipumiskokemuksen omaavilla työntekijöillä on vähintään kolmen vuoden yhtämittainen raittius ja läheiskokemuksen omaavilla läheiskokemus käsiteltynä. Näin ollen työntekijät pystyvät hyvään ammatillisuuteen tukenaan oma toipumiskokemus joko päihteiden käyttäjinä tai läheisinä. Jokainen päihdesairaudesta toipunut työntekijä hoitaa myös omaa sairauttaan niin sanotusti nyt ja aina.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Pertti Saarinen

Toimii klinikan lääkärinä ja terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana yli 40 vuoden kokemuksella lääkärin työstä.

 

Päihdepsykiatrit

   
     

Lilli

 • Addiktum

Kaisa

 • SiunSoten ulkopuoliset asiakkaat
 • vieroitus
 
     

Yksikön arjessa

   
     
     

Maritta  (yrittäjä) puh. 0505688662

 • sairaanhoitaja
 • lähihoitaja
 • psykiatrisen hoidon eat.
 • korva-akupunktio
 • työvalmentaja
 • ryhmäohjaaja
 • työnohjaaja
 • neuropsykiatrinen valmentaja
 • aikuiskasvatus

Merja (yrittäjä) puh. 0505177399

 • lähihoitaja
 • mielenterveys- ja päihdetyön eat.
 • NLP
 • kokemusasiantuntija
 • neuropsykiatrinen valmentaja

Aila  (yrittäjä)  puh. 0505177446

 • sosiaalityöntekijä
 • KELA:n hyväksymä perheterapeutti
 • psykoterapeutti
 • rikosasioiden sovittelija

 


 


 

 
     

Sinikka

 • psykoterapeutti/perheterapia
 • eläinavusteinen terapia EASEL
 • kuntouttava mielenterveystyö
 • psykiatrisen hoidon eat.
 • ratkaisukeskeinenvalmentaja
 • neuropsykiatrinen valmentaja
 • draama- ja seikkailuohjaaja
 • NLP Master

Tuomas

 • lähihoitaja mielenterveys- ja päihdetyö
 • liikuntavastaava
 • kokemusasiantuntija

Piia

 • lähihoitaja mielenterveys- ja päihdetyö
 • neuropsykiatrinen valmentaja

 

Esa

 • lähihoitaja, ensihoito

Iiris

 • lähihoitaja mielenterveys- ja päihdetyö
 • media-assistentti

Maisa

 • sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö
 • lähihoitaja
 • erityisnuorten- ja lastenohjaajan eat
 • nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

 

Päivi

 • sosionomi
 • green care erä- ja luonto-opas
 • työvalmentaja
 • lähihoitaja
 • mindfulness -ohjaaja
 • luontoyhteys -kouluttaja
 • rentoutusvalmentaja
 • NLP 

Anu

 • sairaanhoitaja 
 • ensiapukouluttaja

Matti

 • sosionomi
 • fysioterapeutti