Hinnasto

Aloitus- ja Askel eteenpäin kuntoutusjakso

  • Alkoholia käyttäneet 170 euroa / vrk, kuntaosuus 130 euroa, ja asiakkaan omavastuuosuus 40 euroa / vrk.
  • Opioidikorvaushoidossa olevan asiakkaan kuntoutus  210 euroa /vrk, kuntaosuus 170 euroa, ja asiakkaan omavastuuosuus 40 euroa/ vrk.
  • Monidiagnoosi- ja monipäihdeasiakkaiden kuntoutus 200 euroa, kuntaosuus 165 ja asiakkaan omavastuuosuus 40 euroa / vrk

Kriisijakso- ja intervalli jaksojen hinnat määräytyvät kuntoutusjakson mukaan. 

Tuntiveloitukseen perustuvat palvelut 50–170 euroa / tunti. Käytämme yleistä kilometrikorvausmenettelyä, mutta matkakorvauskäytännöstä voidaan neuvotella erikseen. 

Muut palvelut

  • Avokuntoutus, ryhmämuotoinen kuntoutus 1400 euroa, 3h x 18 kertaa/ henkilö. Mukana kaksi ohjaajaa. 
  • Muista palveluista sovitaan hinta erikseen. 

Hoitoon pääsee

  • hoitotahon maksusitoumuksella
  • työnantajan lähettämänä
  • itse maksavana asiakkaana

Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.