Muut Palvelut

Päihdekuntoutus -ja palveluasumiskokonaisuuden lisäksi Tervassalon palveluihin kuuluu muita päihdeongelmaisten toipumiseen liittyviä palveluja.

Palveluja ovat:

  • Psykoterapeutin ja perheterapeutin vastaanotot
  • Sairaanhoitajan palvelut
  • Sosionomin palvelut
  • Lääkärin vastaanotot
  • Koulutus-, konsultaatio- ja neuvontapalvelut päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen
  • Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden muut ammatilliset palvelut

Muut avopalvelut räätälöidään asiakkaan ja tilaajan tarpeita vastaaviksi ja tuomme ne tarvittaessa asiakkaan omalle paikkakunnalle ja jopa kotiin.

 

Tarjoamme intensiivistä, terapeuttista avomuotoista päihdekuntoutusta eri paikkakunnilla sopimuksen mukaan. Ryhmän koon tulee olla 8 - 10 asiakasta. Ryhmät toteutetaan erikseen sovittuina ajanjaksoina, jotka ilmoitetaan erikseen nettisivuillamme.

Voit tiedustella avomuotoista päihdekuntoutusta numerosta +358 50 468 7186 tai +358 50 517 7399.

Tarjoamme Kansaneläkelaitoksen hyväksymää ja työllistämistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille.  Lisätietoa löydät Kelan sivuilta https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus  

Yksikössä myös Kelan hyväksymä NUOTTI -valmentaja, lisätietoa voit kysyä +358 40 729 7456.