Tervassalon logo

Tervassalon päihdeklinikka Oy

Tervassalon päihdeklinikka Oy on laitosmuotoisiin päihde- ja monidiagnoosipalveluihin erikoistunut yritys.

Tarjoamme ratkaisukeskeistä ja kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin perustuvaa päihdekuntoutusta moniammatillisin ja lääketieteellisin painotuksin. Päihdekuntoutuksessa osallistutaan myös säännöllisesti 12-askeleen vertaistukiryhmiin laitoksen sisällä ja ulkopuolella. Päihdekuntoutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös luontoyhteyden ja liikunnan terapeuttisia vaikutuksia. Klinikka sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Pielisjoen rannalla, noin 20 kilometriä Joensuun kaupungista.

Kohderyhmäämme ovat päihde- ja monidiagnoosiasiakkaat sekä heidän läheisensä. Monidiagnoosi-käsitteellä viitataan päihdesairauksissa usein esiintyviin psyykkisiin, somaattisiin ja neuropsykiatrisiin liitännäisoireisiin sekä -sairauksiin. Kuntoutuksessamme tämä problematiikka tunnistetaan ja siihen osataan vastata ammatillisesti.

Yritys on alun perin syntynyt halusta tarjota laadukasta ja pitkäjänteistä päihdekuntoutusta tutkivalla ja kehittävällä otteella. Johtoajatuksenamme ei ole taloudellisten voittojen maksimointi, vaan asiakaslähtöisten, tehokkaiden ja matalan kynnyksen päihdepalveluiden tarjoaminen. Haluamme vastata, niin alueelliseen, kuin maanlaajuiseenkin vaativien vieroitushoitojen ja monidiagnoosiasiakkaille räätälöityjen palveluiden tarpeeseen.

Työotteessamme toimivien vahva ammatillisuus yhdistyy kokemusasiantuntijuuteen. Haluamme kehittää päihdehoitoa nimenomaan ottaen huomioon toipuneiden näkemykset. Liittyen kehittävään työotteeseen, aloitamme myös pitkäaikaisen seurantatutkimuksen, joka tuottaa tietoa päihdesairaudesta ja käyttämästämme hoitometodista.

Yrityksen perustajilla on taustallaan, sekä alalle soveltuva koulutus ja vuosien työkokemus, että oma toipumiskokemus päihteidenkäyttäjänä tai läheisenä. Yrityksen osakkailta löytyy toipumiskokemusten lisäksi vankkaa liiketaloudellista osaamista. Kokemusasiantuntijoillamme on takanaan vähintään 3-vuoden yhtäjaksoinen päihteetön aika.

Hoitokoti Ukonhattu

https://www.ukonhattu.net/

Liikkuva terapia -ja päihdetyö Uusituuli Oy

VIESTI

Ota yhteyttä

Jätä meille viesti alla olevalla lomakkeella

Tervassalon Päihdeklinikka

Tervassalon päihdeklinikka Oy on laitosmuotoisiin päihde- ja monidiagnoosipalveluihin erikoistunut yritys. Kuntoutusohjelma perustuu ratkaisukeskeisyyteen ja kogniitivisen terapian menetelmiin. Kuntoutusohjelmassa on mukana myös AA-, NA-, AAL-vertaistukiryhmät. Tervassalossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan, myös luontoyhteyden ja liikunnan terapeuttisia vaikutuksia. Erikseen sovittaessa kuntoukseen voi ottaa lemmikin mukaan. Kuntoutusjakson ajalta on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa. Klinikka sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Pielisjoen rannalla, noin 20 kilometriä Joensuusta.

Yhteystiedot ja numerot

Osoite: Sairaalatie 6 C, 80850 Paihola

Tervassalon info sähköposti: asiakaspalvelu@tervassalo.fi

Seuraa meitä Somessa

Päihdekuntoutus

Yhteisöasuminen

Ota yhteyttä ja aloitetaan uusi raitis elämä

050 468 7186
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram