Päihdekuntoutus / Ohjaajat / Asiakaspaikkavaraukset        Palveluasuminen      Avokuntoutus- ja tukiasuminen

050 468 7186                                                                             050 411 4036              050 356 4550

Päihdekuntoutus

Tervassalon ympärivuorokautinen aloitusjakso on 30 vuorokauden mittainen ja se soveltuu kaikkien päihderiippuvuuksien hoitoon. Kuntoutuksessa otamme huomioon myös toiminnalliset riippuvuudet.

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutus voi kestää 1-5 kuukautta.

Huomioimme päihdekuntoutuksessa myös erilaiset psyykkiset sairaudet ja hoidamme monidiagnoosiasiakkaita. Lisäksi tuotamme kattavia mielenterveyspalveluita.

Kuntoutusosastollamme on 15 paikkaa ja kuntoutusohjelma tiiviisti aikataulutettu, siihen kuuluu mm. yksilö - ja ryhmätyöskentelyä.  Käsittelemme päihdesairautta ja siihen liittyviä muita teemoja. 

VIIKKO 1)  Myöntäminen, halu muuttua

VIIKKO 2)  Elämän hallinta, perhe ja läheiset

VIIKKO 3)  Sairaus käsite

VIIKKO 4)  Mitä olen saavuttanut

Aloitusjakson  jälkeen siirrytää askel eteenpäin -jaksoon ( 2-3 kk.). Seuraavien viikkojen aikana syvennetään ensimmäisten neljän viikon 

aikana opittuja asioita.

KUUKAUSI  1)  Oman itsensä arvostus, omien rajojen löytäminen

KUUKAUSI  2)  Elämän hallinta, perhe ja läheiset

KUUKAUSI  3)  Tunteet, tunteiden hallinta ja tunnelukot

KUUKAUSI  4)  Mitä olen saavuttanut, mitkä ovat tavoitteeni

Olemme kehittäneet yksikköön oman toipumisen työkirjan, jota työstetään yksilöllisesti ja ryhmissä koko kuntoutuksen ajan.

Sisältöä käydään läpi yksilöllisesti riippuen kuntoutuksen kestosta.

Ammatillisesti ohjattu vertaistuki ja 12 askeleen ohjelma ovat työotteemme keskeisimpiä osia. Menetelmiin kuuluu psykoedukaatio, motivoiva haastattelu, uusien toimintamallien löytäminen (kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä) ja ratkaisuseskeisyys. Kuntotuksen aikan otetaan huomioon asiakkaan koko perhe, siksi perhetapaamiset ovat tärkeitä.

Kuntoutuksen aikana jokaiselle asiakkaalle laaditaan kirjallinen kuntoutussuunnitelma ja nimetään omaohjaaja. 

Moniammatillinen työryhmämme kartoittaa kuntoutusjakson aikana mm. asiakkaan voimavaroja, vahvuuksia, toiminta- ja työkykyä sekä psyykkistä tai fyysistä sairastavuutta. Kuntoutusjaksoilla asiakkaiden käytettävissä ovat tarvittaessa esimerkiksi lääkärin, sosiaalityöntekijän, perheterapeutin, psykoterapeutin ja velkaneuvojan palvelut.

Kuntotuksessa otamme huomioon myös fyysisen kunon yläpidon. Yksiköllä on oma monikäyttöinen kuntosali ja liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset

Kuntoutukseen tulijan tulee varata omat reseptilääkkeet mukaansa jakson ajaksi. Kuntoutusjakson hintaan sisältyy vain hoidon aikana aloitetut lääkkeet.

Kuntoutuksen loputtua pyydämme jokaiselta asiakkaalta nimettömän ja kirjallisen palautteen kuntoutusjaksolta. Palautteen avulla kehitämme Tervassalon toimintaa.

Jälkiseurantaa varten pyydämme kirjallisen luvan saada olla yhteydessä asiakkaaseen yhden, kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden ajan.

 

 

TERVETULOA TERVASSALOON PÄIHDEKUNTOUTUKSEEN, KULJEMME RINNALLASI KOKO KUNTOUTUKSEN AJAN JA TUEMME SINUA