Päihdekuntoutus

Tervassalon ympärivuorokautinen aloitusjakso on 30 vuorokauden mittainen ja se soveltuu kaikkien päihderiippuvuuksien hoitoon. Kuntoutuksessa otamme huomioon myös toiminnalliset riippuvuudet.

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutus voi kestää 1-5 kuukautta.

Huomioimme päihdekuntoutuksessa myös erilaiset psyykkiset sairaudet ja hoidamme monidiagnoosiasiakkaita. Lisäksi tuotamme kattavia mielenterveyspalveluita.

Kuntoutusosastollamme on 8 paikkaa ja kuntoutus on tiiviisti ohjelmoitu, siihen kuuluu yksilö - ja ryhmätyöskentelyä.  Käsittelemme päihdesairautta ja siihen liittyviä muita teemoja.  Ammatillisesti ohjattu vertaistuki ja 12 askeleen ohjelma ovat työotteemme keskeisimpiä osia.  Yksiköllä on oma hyvä kuntosali ja liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset. Kuntoutuksen aikana jokaiselle asiakkaalle laaditaan kirjallinen kuntoutussuunnitelma ja nimetään oma-ohjaaja. 

Moniammatillinen työryhmämme kartoittaa kuntoutusjakson aikana mm. asiakkaan voimavaroja, vahvuuksia, toiminta- ja työkykyä sekä psyykkistä tai fyysistä sairastavuutta. Kuntoutusjaksoilla asiakkaiden käytettävissä ovat tarvittaessa esimerkiksi lääkärin, sosiaalityöntekijän ja velkaneuvojan palvelut.

Kuntoutusjakson alkaessa psyykkisen ja fyysisen tilanteen olisi hyvä olla kohtalaisen vakaa ja peruslaboratoriokokeiden tarkistettu. Kuntoutukseen tulijan tulee varata omat reseptilääkkeet mukaansa jakson ajaksi. Kuntoutusjakson hintaan sisältyy vain hoidon aikana aloitetut lääkkeet.

Kuntoutusjakson ajalta on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa. Kuntoutuksemme tavoitteena on päihteettömyys ja mielekäs elämä.

 

 

TERVETULOA TERVASSALOON PÄIHDEKUNTOUTUKSEEN, KULJEMME RINNALLASI KOKO KUNTOUTUKSEN AJAN JA TUEMME SINUA