Päihdekuntoutus ja päihdehoito

Tervassalon ympärivuorokautinen aloitusjakso on 30-vuorokauden mittainen ja se soveltuu kaikkien päihderiippuvuuksien hoitoon. Päihdekuntoutuksessa otamme huomioon myös toiminnalliset riippuvuudet.

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutus voi kestää 1-5 kuukautta.

Huomioimme päihdekuntoutuksessa erilaiset psyykkiset sairaudet ja neuropsykiatriset haasteet, siksi se soveltuu myös monidiagnoosiasiakkaille. Lisäksi tuotamme kattavia mielenterveyspalveluita.

Kuntoutusosastollamme on 15 paikkaa ja kuntoutusohjelma on tiiviisti aikataulutettu. Kuntoutusohjelma sisältää mm. yksilö - ja ryhmätyöskentelyä.  Käsittelemme päihdesairautta ja siihen liittyviä teemoja. 

ALKUJAKSO:

Viikko 1. 

Päihteidenkäyttöni alku ja tausta

Päihteidenkäytön kuvaus

Päihteiden vaikutukset elämässäni

Luova toiminta

Yhteisöllisyys

Viikko 2. 

Tunteet ja toipuminen

Tunne-elämä

Luova toiminta

Yhteisöllisyys

Viikko 3. 

Riippuvuudet

Muutos

Luova toiminta

Yhteisöllisyys

Viikko 4.

Elämäntilanne

Jatkohoito

Viikko-ohjelma

Luova toiminta

Yhteisöllisyys

 

Askel Eteenpäin- jakso:

Viikko 1.

Orientoituminen Askel Eteenpäin - työskentelyyn ja aloittaminen

Askel Eteenpäin - työkirjan aloitus: Varhaislapsuus, Alakouluaika ja Yläkouluaika

Luova toiminta

Yhteisöllisyys

Viikko 2.

Neljännen askeleen inventaario

Retkahtamisen ehkäisy

Luova toiminta

Yhteisöllisyys

Viikko 3. 

Aikuisikä

Elämäntilanne

Luova toiminta

Yhteisöllisyys

Viikko 4.

Jatkohoito: mm. avopalveluiden järjestäminen, viranomaisasiat, AA/NA- ryhmät - kotipaikkakunnalla

Viikko-ohjelma

Luova toiminta

Yhteisöllisyys

 

Olemme kehittäneet yksikön jokaiseen jaksoon toipumisen työkirjat, joita työstetään yksilöllisesti ja ryhmissä koko kuntoutuksen ajan. Nämä ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja. Jaksojen tehtävien teossa huomioidaan yksilöllisyys, siksi otamme huomioon jokaisen tavan tuottaa tietoa.

Kuntoutuksen sisältöön kuuluvat  myös vertaistuelliset 12-askeleen toipumisryhmät.                                                                                 

Tervassalossa käytettyjä menetelmiä mm.

  • Psykoedukaatio
  • Motivoiva haastattelu
  • Uusien toimintamallien löytäminen (kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä)
  • Ratkaisukeskeinen työote
  • NLP
  • Luontoläheisyys

Kuntoutusjakson aikana jokaiselle asiakkaalle laaditaan kirjallinen kuntoutussuunnitelma ja nimetään omaohjaaja. Sen aikana otetaan huomioon asiakkaan koko perhe ja siksi perhetapaamiset ovat tärkeitä.

Moniammatillinen työryhmämme kartoittaa kuntoutusjakson aikana mm. asiakkaan voimavaroja, vahvuuksia, toiminta- ja työkykyä sekä psyykkistä tai fyysistä sairastavuutta. Kuntoutusjaksoilla asiakkaiden käytettävissä ovat tarvittaessa esimerkiksi lääkärin, sosiaalityöntekijän, perheterapeutin, psykoterapeutin ja velkaneuvojan palvelut.

Kuntotuksessa otamme huomioon myös fyysisen kunnon ylläpidon.  Tervassalolla on oma monikäyttöinen kuntosali ja liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset

Kuntoutukseen tulijan tulee varata omat reseptilääkkeet mukaansa jakson ajaksi. Kuntoutusjakson hintaan sisältyy vain hoidon aikana aloitetut lääkkeet.

Kuntoutuksen loppuessa pyydämme jokaiselta asiakkaalta nimettömän ja kirjallisen palautteen kuntoutusjaksolta. Palautteen avulla kehitämme Tervassalon toimintaa.

Jälkiseurantaa varten pyydämme kirjallisen luvan saada olla yhteydessä asiakkaaseen yhden, kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden ajan.