• Kuntoutusosasto ma-pe 8 - 17 
    050 517 7399               
  • Palvelu- ja tukiasumisyksikkö ma-pe 8 - 17 
    050 517 7399

Palvelumme

Kuntoutusosasto

Tervassalon ympärivuorokautinen peruskuntoutusjakso on 28 vuorokauden mittainen ja se soveltuu kaikkien päihderiippuvuuksien hoitoon. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti – esimerkiksi huumeriippuvaisilla asiakkailla – kuntoutusta voidaan jatkaa aina 5 kuukauteen saakka, jolloin puhutaan jatkokuntoutuksesta.

Kuntoutuksemme on päivittäistä, intensiivistä työskentelyä päihdesairauden ja siihen kytkeytyvien teemojen ympärillä. Työskentely tapahtuu yksilöllisesti ja ryhmässä: kirjallisesti ja muilla keinoin. Ammatillisesti ohjattu vertaistuki ja 12 askeleen ohjelma ovat työotteemme keskeisimpiä osia.

Moniammatillinen työryhmämme kartoittaa kuntoutusjakson aikana mm. asiakkaan voimavaroja, vahvuuksia, toiminta- ja työkykyä sekä psyykkistä tai fyysistä sairastavuutta. Kuntoutusjaksoilla asiakkaiden käytettävissä ovat tarvittaessa esimerkiksi lääkärin, teologin, sosiaalityöntekijän ja velkaneuvojan palvelut.

Asiakkaalla ei kuntoutukseen tullessaan saa olla käytössään opioidikorvaushoitoa, vaan siitä tulee vieroittautua ennen kuntoutuksen alkua. Kuntoutusjakson alkaessa psyykkisen ja fyysisen tilanteen olisi hyvä olla kohtalaisen vakaa ja peruslaboratoriokokeiden tarkistettu. Kuntoutukseen tulijan tulee varata omat reseptilääkkeet mukaansa jakson ajaksi. Kuntoutusjakson hintaan sisältyy vain hoidon aikana aloitetut lääkkeet.

Kuntoutusosastollamme on 20 paikkaa, joista 10 on tarkoitettu perus- ja 10 jatkokuntoutuksessa oleville. Kuntoutuksen aikana jokaiselle asiakkaalle laaditaan kirjallinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutusjakson ajalta on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa. Kuntoutuksemme tavoitteena on päihteettömyys.

Arviointijakso

Moniammatillinen työryhmämme kartoittaa arviointijakson aikana asiakkaan päihderiippuvuutta ja elämäntilannetta eri menetelmin. Asiakas on aktiivisesti mukana sekä arvioinnissa että jatkohoitosuunnitelman tekemisessä. Arviointijakso kestää 3-14 vuorokautta.

Arviointijakso sopii esimerkiksi sinulle, joka haluat pysähtyä miettimään ja kartoittamaan päihteidenkäyttöäsi, muttet ole välttämättä tässä kohtaa valmis pidempään kuntoutukseen. Jaksolla kartoitetaan nykytilanne, toimitaan niin ryhmässä kuin kaksin terapeutin kanssa ja suunnitellaan mahdollista ja suositeltavaa jatkohoitoa. Jaksolta saa hyvät peruseväät päihdesairauden hoitoon, mutta havahdutus on vasta ensiaskel toipumiseen.

Kriisijakso

Tarjoamme myös kriisijaksoja vaikeissa elämäntilanteissa, kuten perhesuhteisiin, psykososiaalisiin ongelmiin tai lääkitykseen liityvissä asioissa. Jakson hinta määräytyy hoidon vaativuuden mukaan.

Palvelu- ja tukiasumisyksikkö

Tervassalo tarjoaa palvelu- ja tukiasumista ensisijaisesti päihdekuntoutujille laitoskuntoutuksen jatkoksi, mutta hakeutuminen on mahdollista myös kuntoutuspalveluidemme ulkopuolelta. Palvelu- ja tukiasumisessa asiakkaillamme on omat huoneet, sekä tilavat yhteiset keittiö- ja oleskelutilat ja sauna. Vuokraan kuuluu mahdollisuus käyttää kaikkia talon harrastetiloja, kuten kuntosalia sekä puutyö- ja taidepajaa. Tuemme asiakkaita yksilö- ja ryhmätoimintojen keinoin asumisessa, arjen toiminnoissa, työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa ja jatkopoluissa kohti itsenäisempää elämää.

Läheisille ja perheille 

Järjestämme päihderiippuvaisten läheisille omia kuntoutusjaksoja sekä laitos- että avomuotoisina. Lisäksi tarjoamme läheisille neuvontaa ja tukea yksilövastaanottojen muodossa. Peruskuntoutukseemme sisältyy intensiivinen läheisviikonloppu, jonka aikana päihderiippuvaisen asiakkaan läheiset saavat tuoda esiin omat kokemuksensa ja näkökulmansa päihdesairaudesta. 

Läheiskuntoutuksessa keskiössä ovat päihdesairaan läheiset – esimerkiksi puoliso, lähisukulaiset tai ystävät, perhekuntoutuksessa puolestaan sekä päihdesairas että hänen perheensä, myös alaikäiset lapset. Tähän palvelukokonaisuuteen kuuluu myös lastensuojelun asiakasvanhempien päihdekuntoutus.

Perhekuntoutuksesta lisätietoa soittamalla 050 567 9274.

Avopalvelut

Tarjoamme päihdeterapeutin, sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalveluja, kotikäyntejä, avokuntoutuskursseja, koulutus- ja konsultaatiopalveluja sekä neuvontaa päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen. Räätälöimme avopalvelumme asiakkaan ja tilaajan tarpeita vastaaviksi ja tuomme ne tarvittaessa asiakkaan omalle paikkakunnalle ja jopa kotiin.

Työnanajalle

Sekä laitos- että avopalvelumme ovat työyhteisöjen ja työnantajien käytettävissä ja meiltä voi tilata erityisesti työyhteisön päihderiippuvuuksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn räätälöityjä palveluja. Yhdysvalloissa 28 vuorokauden päihdelaitoskuntoutus on kehitetty nimenomaan työnantajien ja heidän vakuutusyhtiöidensä tarpeiden pohjalta, joten peruskuntoutuksemme on erinomaisesti sovellettavissa työelämässä olevien päihderiippuvuuksien hoitoon. 

Seuraavassa esimerkki hyvää asiakaspalautetta saaneesta matalan kynnyksen menetelmästämme, jonka olemme räätälöineet juuri työyhteisöjen tarpeeseen.

Anonyymi päihdeinterventio työyhteisöille

Anonyymi interventio mahdollistaa päihdesairaan työntekijän yhteydenoton Tervassaloon omaehtoisesti, ilman välikäsiä. Palvelu sisältää asiakkaalle 1–3 tunnin mittaista käyntiä päihdeterapeutilla ja tarvittaessa myös lääkärillä ja/tai perheterapeutilla, jolloin mukana asiakkaan läheinen. Mikäli tapaamisia on korkeintaan kaksi, jäävät käynnit vain asiakkaan ja Tervassalon tietoon ilman mitään kirjallista dokumenttia, eikä työnantajaa tiedoteta muusta kuin anonyymistä asiakaskäynnistä. Tämä takaa, että päihdesairas henkilö uskaltaa ottaa asian puheeksi rehellisesti, kun tietää asian pysyvän vaitiolon piirissä. Juridisista ja kirjanpidollisista syistä asiakkaan henkilöllisyys tulee kuitenkin aina Tervassalon tietoon. Mikäli kolmas tapaaminen toteutuu, siihen pyydetään mukaan myös työnantajan edustaja.

Intervention tavoitteena on päihdesairaan havahduttaminen ja jatkohoidon suunnittelu. Interventio maksaa työnantajalle 65–300 euroa. Yhden sairaspäivän laskennallinen hinta työnantajalle on tällä hetkellä noin 350 euroa. 

Oletko työnantajana valmis panostamaan työntekijäsi päihdekuntoutukseen? Mikäli tämä raitistuu, työteho ja tulos paranevat huomattavasti. 

Huomioithan myös sen, että meillä on vahvaa osaamista myös mielenterveyttä koskevissa asioissa. Anonyymi interventiomalli soveltuu myös mielenterveysongelmien – kuten masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden – esille tuomiseen ja ensihoitoon.