• Kuntoutusosasto ma-pe 8 - 17 
    050 517 7399               
  • Palvelu- ja tukiasumisyksikkö ma-pe 8 - 17 
    050 517 7399

Työnantajalle

Sekä laitos- että avopalvelumme ovat työyhteisöjen ja työnantajien käytettävissä ja meiltä voi tilata erityisesti työyhteisön päihderiippuvuuksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn räätälöityjä palveluja. Yhdysvalloissa 28 vuorokauden päihdelaitoskuntoutus on kehitetty nimenomaan työnantajien ja heidän vakuutusyhtiöidensä tarpeiden pohjalta, joten peruskuntoutuksemme on erinomaisesti sovellettavissa työelämässä olevien päihderiippuvuuksien hoitoon. 

Seuraavassa esimerkki hyvää asiakaspalautetta saaneesta matalan kynnyksen menetelmästämme, jonka olemme räätälöineet juuri työyhteisöjen tarpeeseen.

Anonyymi päihdeinterventio työyhteisöille

Anonyymi interventio mahdollistaa päihdesairaan työntekijän yhteydenoton Tervassaloon omaehtoisesti, ilman välikäsiä. Palvelu sisältää asiakkaalle 1–3 tunnin mittaista käyntiä päihdeterapeutilla ja tarvittaessa myös lääkärillä ja/tai perheterapeutilla, jolloin mukana asiakkaan läheinen. Mikäli tapaamisia on korkeintaan kaksi, jäävät käynnit vain asiakkaan ja Tervassalon tietoon ilman mitään kirjallista dokumenttia, eikä työnantajaa tiedoteta muusta kuin anonyymistä asiakaskäynnistä. Tämä takaa, että päihdesairas henkilö uskaltaa ottaa asian puheeksi rehellisesti, kun tietää asian pysyvän vaitiolon piirissä. Juridisista ja kirjanpidollisista syistä asiakkaan henkilöllisyys tulee kuitenkin aina Tervassalon tietoon. Mikäli kolmas tapaaminen toteutuu, siihen pyydetään mukaan myös työnantajan edustaja.

Intervention tavoitteena on päihdesairaan havahduttaminen ja jatkohoidon suunnittelu. Interventio maksaa työnantajalle 65–300 euroa. Yhden sairaspäivän laskennallinen hinta työnantajalle on tällä hetkellä noin 350 euroa. 

Oletko työnantajana valmis panostamaan työntekijäsi päihdekuntoutukseen? Mikäli tämä raitistuu, työteho ja tulos paranevat huomattavasti. 

Huomioithan myös sen, että meillä on vahvaa osaamista myös mielenterveyttä koskevissa asioissa. Anonyymi interventiomalli soveltuu myös mielenterveysongelmien – kuten masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden – esille tuomiseen ja ensihoitoon.