Arvomme;

Asiakkaan hyvin vointi (mielekäs päihteetön elämä)

Tasa-arvoisuus

Johdonmukaisuus (rajat, säännöt, yhteisöllisyys, turvallisuus, välittäminen)

Ammatillisuus (moniammatillinen ja osaava henkilö kunta)

 

Visiomme; 

Laadukas, tavotteellinen ja tutkimukseen perustuva kuntoutus

Vertaistuellinen ja ratkaisukeskeinen hoito

Toiminnan kehittäminen

Houkuttelevuus