Tervassalon päihdeklinikka Oy

Tervassalon päihdeklinikka Oy on vieroitukseen, laitoskuntoutukseen ja avomuotoisiin päihde- ja monidiagnoosipalveluihin erikoistunut yritys. Tarjoamme 12 askeleen ohjelmaan pohjautuvaa päihdekuntoutusta ratkaisukeskeisin, moniammatillisin ja lääketieteellisin painotuksin, hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan myös luontoyhteyden ja liikunnan terapeuttisia vaikutuksia. Klinikka sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Pielisjoen rannalla, noin 20 kilometriä Joensuusta.

Kohderyhmäämme ovat päihteitä käyttävät ja monidiagnoosiasiakkaat sekä heidän läheisensä. Monidiagnoosi-käsitteellä viitataan päihdesairauksiin usein kytkeytyviin psyykkisiin, somaattisiin ja neuropsykiatrisiin liitännäisoireisiin ja -sairauksiin. Meillä tämä problematiikka tunnistetaan ja siihen osataan ammatillisesti vastata.

Yritys on alun perin syntynyt halusta tarjota laadukasta, pitkäjänteistä päihdekuntoutusta tutkivalla ja kehittävällä otteella.  Haluamme vastata niin alueelliseen kuin maanlaajuiseenkin vaativien monidiagnoosiasiakkaille räätälöityjen palveluiden tarpeeseen. Työotteessamme toimijoiden vahva ammatillisuus yhdistyy kokemusasiantuntijuuteen, ja haluamme kehittää päihdehoitoa nimenomaan toipuneiden näkemykset huomioon ottaen. 

Yrityksen perustajilla on taustallaan sekä alalle soveltuva koulutus ja työkokemus että oma toipumiskokemus päihteiden käyttäjänä tai läheisenä. Osakkailla on toipumiskokemusten lisäksi vankkaa liiketaloudellista osaamista. Kokemusasiantuntijoillamme on takanaan vähintään 3 vuoden yhtäjaksoinen raittius.

Palvelukoti Ukonhattu
http://www.ukonhattu.fi/

Joenhalt - Palveluja arkeen ja hyvinvointiin.  

http://www.joenhalt.fi

Liikkuva terapia -ja päihdetyö Uusituuli Oy